Sınıf Rİsk Haritası

1. SORUMLU OLDUĞUNUZ SINIF:
2. Anne en fazla ilkokul mezunu:
3. Baba en fazla ilkokul mezunu:
4. Tek çocuk olan:
5. 5 ve üstü kardeşi olan:
6. Anne ve babası ayrı yaşayan:
7. Anne ve babası boşanmış olan:
8. Yalnızca annesi ile yaşayan:
9. Yalnızca babası ile yaşayan:
10. Annesi hayatta olmayan:
11. Babası hayatta olmayan:
12. Anne ve babası hayatta olmayan:
13. Şehit Çocuğu:
14. Yalnızca büyükanne/büyükbabasıyla yaşayan:
15. Yalnızca diğer akrabalarıyla yaşayan:
16. Koruyucu aile gözetiminde olan:
17. Sevgi Evlerinde kalan:
18. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan:
19. Ailesinde süreğen hastalığı olan:
20. Ailesinde ruhsal hastalığı olan:
21. Ailesinde Bağımlı Bireyler Bulunan (alkol/madde):
22. Ailesinde cezai hükmü bulunan:
23. Ailesi mevsimlik işçi olan:
24. Aile içi şiddete maruz kalan:
25. Özel Yetenekli tanısı olan:
26. Yetersizlik alanında özel eğitim raporu olan:
27. Süreğen hastalığı olan:
28. Ruhsal hastalığı olan:
29. Danışmanlık Tedbir Kararı Olan:
30. Eğitim Tedbir Kararı Olan:
31. Maddi Sıkıntı Yaşayan:
32. Sürekli Devamsız olan:
33. Bir işte çalışan:
34. Akademik Başarısı Düşük:
35. Riskli akran grubuna dahil olan:
36. Diğer:

Bu içerik ASIMIN NESLİ İMAM HATİP ORTAOKULU tarafından oluşturulmuştur.

Formlar üzerinden asla şifre göndermeyin.